Leespraktijk en leesbevordering

Lezen is belangrijk voor jong en oud. Via deze pagina willen we wat informatie bieden die van belang kan zijn voor beginnende en jonge lezers en voor hun ouders en docenten.

Lees je wijs!

Het beste en meest complete  overzichtswerk over de Surinaamse jeugdliteratuur is momenteel het boek Lees je wijs! van Els Moor, dat verscheen in 2008.

Een digitale versie van dit boek is hier te vinden. Dit auteur geeft in dit boek een lijst met ca. 250 titels van jeugdboeken die zij belangrijk vond voor de Surinaamse jonge lezers. 60 titels worden door haar uitgebreid besproken en voorzien van tips voor het lezen en voor een behandeling in de klas. Een overzicht van deze 60 titels is hier te vinden. In dit overzicht staan ook verwijzingen naar de desbetreffende pagina’s in de gedigitaliseerde versies van haar boek.

Lees je wijs! is nog steeds een fijn en handig boek. Maar het besteedt natuurlijk geen aandacht aan de jeugdliteratuur die sinds 2008 nog verschenen is. Wie een overzicht wil hebben van wat er aan recente titels beschikbaar is kan eens een kijkje nemen op de websites van Publishing Services Suriname en Ralicon. Ook boekhandel Vaco  heeft steeds een aantal boeken in haar assortiment.

Verhalen van leerlingen en docenten

Svastika Ramcharan en Donovan Menig (beiden docent én bestuurslid van het Boekenportaal) hebben hun leerlingen een aantal vragen gesteld over hun leesbehoeften én over hun verwachtingen over het Boekenportaal. De antwoorden zijn verwerkt in een verslag dat hier binnenkort te vinden is. 

Het Kinderboekenfestival

Het Kinderboekenfestival heeft een aantal jaren belangrijke en goede bezochte festivals georganiseerd om het lezen in Suriname te bevorderen. Ook heeft ze er voor gezorgd dat ca. 70 nieuwe kinderboeken werden uitgegeven. Deze kinderboeken zullen via het Boekenportaal en de DBNL in digitale vorm beschikbaar komen. Hiermee krijgen ze een tweede leven en worden ze nog beter bereikbaar.

Wat gebeurt er nog meer aan leesbevordering?

Er zijn veel mensen in Suriname die zich op tal van manieren inzetten om het lezen te bevorderen. Via minibibliotheken, buurtbibliotheken, via voorlezen, en wat al niet.  Wanneer men ideeën heeft over een manier waarop het Boekenportaal dergelijke activiteiten zou kunnen ondersteunen dan kunt u hierover contact opnemen via het contactformulier.

pro-mbooks1 : surinameportaal