JEUGDLITERATUUR

Surinaamse jeugdliteratuur

Door de jaren heen zijn er heel wat kinderboeken verschenen die speciaal  voor de Surinaamse jeugd zijn geproduceerd. Boeken van schrijvers die beseften dat het leesplezier voor de jongeren kon worden vergroot door verhalen aan te bieden die spelen in hun eigen en vertrouwde wereld. Verhalen met bijvoorbeeld in Suriname bekende plaatsen, bloemen en feesten, verhalen over de eigen geschiedenis en over historische figuren, en verhalen over de specifieke geschiedenis van de verschillende bevolkingsgroepen. De eerste van deze boeken verschenen al in het midden van de 19e eeuw toen Suriname nog een kolonie van Nederland was en de auteurs van Nederlandse afkomst waren, maar later en vooral nadat Suriname in 1975 onafhankelijk werd, kwamen er veel meer boeken van Surinaamse auteurs voor Surinaamse kinderen.

Belangrijk erfgoed

De schatting is dat er in de periode van 1850 tot heden meer dan duizend boekjes en boeken zijn verschenen die vallen onder een ruime definitie van de Surinaamse jeugdliteratuur. Dan worden wel ook de boeken meegeteld van niet-Surinaamse auteurs en de boeken over Surinaamse kinderen in Nederland.  Zie ook de voorlopige titellijst van de Surinaamse jeugdliteratuur.

De Stichting Boekenportaal Suriname heeft zich tot doel gesteld om de Surinaamse jeugdliteratuur beter zichtbaar en beter verkrijgbaar te maken. In de eerste plaats voor de lezers in Suriname zelf. Ze vindt het belangrijk dat er goed gezorgd wordt voor zowel de moderne als de oudere kinderboeken, als een belangrijk onderdeel van het behouden van de Surinaamse cultuur: belangrijk leesmateriaal en belangrijk erfgoed.

Digitalisering

De stichting heeft het plan opgevat om op de lange termijn alle Surinaamse jeugdliteratuur digitaal beschikbaar te stellen. Er zal in 2021 een begin worden gemaakt met het digitaliseren van de eerste ca. 250 titels. Dit zal gebeuren door en in nauwe samenwerking met de KB Nationale bibliotheek van Nederland en de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL). Hierbij zal er naar worden gestreefd om, met het oog op het maatschappelijk belang voor Suriname  en het belang van het lezen voor de Surinaamse kinderen, bij de auteurs toestemming te krijgen om hun gedigitaliseerde werken zo veel mogelijk vrij beschikbaar te krijgen. 

Parallel aan het opstarten van de digitalisering van de eerste 250 titels is de stichting momenteel actief op zoek naar middelen om nog meer werken te kunnen digitaliseren.

Voorlopige titellijst van de Surinaamse jeugdliteratuur

Een voorlopige en dus nog incomplete lijst met titels die tot de Surinaamse jeugdliteratuur worden gerekend vindt je hier.

 

pro-mbooks1 : surinameportaal